Jaké jsou možnosti vyšetření?

Jaké jsou možnosti vyšetření?

Změněné buňky lze již v počátečním stádiu zachytit pomocí cytologického stěru z děložního čípku, který bezbolestně provede gynekolog při pravidelné každoroční prohlídce. Stěr se pak odesílá do cytologické laboratoře, kde se zjišťuje, zda vzorek obsahuje již změněné buňky. Pokud byly ve stěru nalezeny, jedná se o tzv. abnormální cytologický nález. Zdaleka to ovšem nemusí znamenat, že máte rakovinu. Důležité ovšem je všechny pacientky s abnormálním nálezem pečlivě sledovat, aby se předešlo vzniku rakoviny. To může znamenat opakovaný stěr či detailnější vyšetření děložního čípku pomocí speciálního mikroskopu, tzv.kolposkopu. Nutno podotknout, že i stěr z děložního čípku není stoprocentně spolehlivý a jeho výsledek může být falešně negativní.

Zjistí-li lékař kolposkopií jakékoliv změny buněk na čípku, odebere tzv. biopsií malou část tkáně a odešle ji na další laboratorní vyšetření. Na základě jejich výsledků lékař stanoví optimální léčbu.