Léčba žen se samovolným únikem moči (inkontinencí)

Léčba žen se samovolným únikem moči

Komplexní řešení inkontinence v návaznosti na klinická pracoviště. 

Močová inkontinence

Inkontinencí, mimovolním únikem moči, trpí poměrně veliké procento osob. Je chápána především jako zdravotní problém, spojený s vyšším věkem člověka. Inkontinence je však diagnózou, která postihuje postihuje jak ženy, muže tak i děti a negativně ovlivňuje kvalitu jejich života. Příčiny mohou být velmi různorodé. Odborné prameny uvádějí, že s tímto problémem přichází do styku, třeba jen na přechodnou dobu, až 50% žen.

U 5-10% z nich je nutné poruchu vyprazdňování močového měchýře chirurgicky nebo konzervativně léčit.
Problémem diagnostiky a léčby inkontinence se v České republice zabývá řada specializovaných pracovišť. Výsledky léčby jsou vcelku příznivé. Bohužel se lékaři ve své praxi setkávají s tím, že ženy, trpící nekontrolovaným únikem moči, mají obtížně překonatelný pocit studu, problémy se snaží utajovat, a odbornou pomoc vyhledává jen malé procento z nich.


CO JE TO INKONTINENCE?

Inkontinencí moči je označován stav, při němž člověk není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Samovolný únik moči z močové trubice může postihovat jak děti, tak muže i ženy, a to v jakémkoli věku. Ač by se mohlo zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně starším lidem, opak je pravdou. Nekontrolovaným únikem moči trpí převážně ženy v produktivním věku. Statistiky hovoří o tom, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20% žen ve věku kolem 45 let.

 

Gynekologie Kolek > Služby > Léčba žen se samovolným únikem moči